INTERAMPA Lloret comunicat de premsa 10/05/2019


Després de les declaracions del Conseller d’Educació de la Generalitat publicades a Nova Radio Lloret el dilluns 06/05/2019, INTERAMPA LLORET vol, com sempre, aportar les dades concretes per tal que les famílies i tots els lloretencs i lloretenques coneguin la veritable situació de l’educació a Lloret.

1. El Conseller torna a prometre un nou institut-escola a Lloret pel curs 2020-2021 i no deixa clar si serà el nou institut, que tot just obrirà les seves portes aquest proper curs 2019-2020, el que es convertirà també en escola o l’escola Pere Torrent que convertiran també en institut.
Tot ens porta a pensar que novament tornaran a INCOMPLIR ELS SEUS COMPROMISOS i el que volen fer de manera encoberta és convertir el Pere Torrent en un institut- escola, amb el que LLORET NO TINDRÀ CAP NOVA ESCOLA i haurà de continuar suportant 17 grups classe no previstos ni planificats “bonys” a infantil i primària pel curs 2019-2020.

2. El conseller afirma que la preinscripció a les escoles de Lloret s’ha fet amb les següents ratis de sortida:
22 alumnes/classe a totes les escoles i 21 alumnes/classe a l’escola Pere Torrent

MENTEIX !!
Les ratis de sortida per les preinscripcions han estat de 24 alumnes/classe a totes les escoles i 21 alumnes/classe a l’escola Pere Torrent, i encara faltaria afegir els alumnes de darrera hora i els nouvinguts.

Tot i l’augment en les places ofertades en la preinscripció a P3, encara hi ha 23 alumnes sense escola a Lloret.

CONTINUAREM TENINT LES CLASSES MASSIFICADES

3.- El màxim responsable de la Conselleria d’Educació també afirma que a l’escola Pere Torrent (PT) ja se li està donant el tractament de màxima complexitat, exceptuant la puntuació dels docents en casos de trasllats.

-Aportem les dades que desmenteixen aquesta FALSA AFIRMACIÓ:

  • Segons les dades extretes de la Resolució de 16 de maig de 2018, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors de les escoles per al curs 2018-2019 i de supressió o transformació dels llocs de treballs docents i de la Resolució ENS 2465/2018, de 22 d'octubre, per la qual s'aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament per al curs 2018-2019, el PT hauria de tenir 36 professors en plantilla i en
    te 34.
  • Les ratis són de 22 alumnes/classe només a P3 i P4, a la resta de grups estan en ratis 25 i en la majoria de casos superior.
  • No tenen servei de TIS (Tècnic Inserció Social), si rebessin el tractament d’escola de màxima complexitat si que en tindrien.
  • En el cas de les escoles de màxima complexitat haurien de rebre un servei vetlladora molt superior en hores a les 20 setmanals que actualment reben.
  • En el cas de les escoles de màxima complexitat algunes excursions haurien d’estar parcial o totalment subvencionades i en el cas del PT no és així.
    En les escoles de màxima complexitat les direccions poden fer més propostes per triar al personal docent que en altres escoles sense un tractament diferenciat, i en el cas del PT no és així.

En resum,

El conjunt els equipaments educatius de Lloret estan preparats per donar cabuda a 160 grups classe repartits entre primària infantil i secundaria i actualment (curs 2018-2019) estan donant cabuda a 185 grups classe, el que suposa un 16% més de grups classe no planificats ni previstos, en total 25 grups classe.

De les dades que disposa INTERAMPA, pel curs 2019-2020, tot i l’entrada en funcionament del nou institut, els equipaments educatius de Lloret assumiran un total de 27 grups classe no previstos ni planificats el que AGREUJARÀ la situació de tots els equipaments educatius de Lloret.

LLORET NECESSITA, COM A MÍNIM, UNA ESCOLA NOVA JA!