Extraescolars

Associació de families de l'Escola Pompeu Fabra de Lloret de Mar


Extraescolars

La comissió d’extraescolars es reuneix amb monitors, professors, empreses de formació i equip directiu per consensuar l’oferta d’activitats pel curs següent.

Prepara i organitza totes les activitats extraescolars, dona informació i gestiona totes les inscripcions dels alumnes.

Es reuneix trimestralment amb tots els professionals involucrats per comprovar el funcionament del cursos.

Passa una enquesta de satisfacció als pares usuaris del servei per obtenir propostes de millora.